Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste

Vloga mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste!

VLOGA (12.08.2016)