Župan Anton Zakrajšek

Osebni podatki:
Rodil se je v šestčlanski družini 7. julija 19** v Ljubljani.

Izobraževanje:
Osnovna šola:
Prve štiri razrede osnovne šole je obiskoval na podružnični šoli v Dvorski vasi, zadnje štiri pa na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah.
Srednja šola:
Srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani, in sicer gimnazijo Poljane, kjer je leta 1977 maturiral.
Univerza:
Leta 1982 je diplomiral na Strojni fakulteti v Ljubljani in tako pridobil naziv: univ. inž.strojništva.

Zaposlitve:

Iskra Elektrooptika (današnja Fotona) 1983 - 1999
Po služenju vojaškega roka se je v Ljubljani zaposlil v takratni Iskri Elektrooptiki (današnji Fotoni), kot razvojni inženir. Vseskozi se je ob delu dodatno izobraževal s tečaji vodenja, managementa, standardov kakovosti in drugih področjih. Preko vodje tehnologije je napredoval do direktorja proizvodnje. V proizvodnjo je vpeljal evropske standarde ISO 9002.

Občina Velike Lašče 1999 –2007
Leta 1998 je bil prvič izvoljen za župana. Od leta 1999 do 2007 je funkcijo župana  opravljal poklicno.

Zavod RS za blagovne rezerve od 2007 dalje
Februarja 2007 se je zaposlil v Zavodu RS za blagovne rezerve kot vodja skladišča naftnih derivatov v Ortneku. Od  prvega julija 2008 dalje opravlja funkcijo direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve.

Županski mandati:
1. mandat: 1998 - 2002

Leta 1998 je sprejel pobudo predsednikov občinskih odborov SKD in SDS, da kandidira na volitvah za župana občine Velike Lašče.
V prvem krogu (29.11.1998) je imel dva protikandidata.
Rezultati: Anton Zakrajšek (SKD, SDS) 42%, Milan Tekavec (SLS) 36%, Aloj Žužek (ZLSD, LDS) 22%.
V drugem krogu (06.12.1998) dobi Anton Zakrajšek 53% in Milan Tekavec 47%.
Funkcijo župana je od spomladi 1999 opravljal poklicno.

2. mandat: 2002 - 2006
Zmagal je že v prvem krogu (10.11.2002), v katerem je imel dva protikandidata.
Rezultati: Anton Zakrajšek (NSi, SDS) 71%, Peter Indihar (SLS) 19%, Boštjan Logar (ZLSD, LDS) 10%.
Funkcijo župana je opravljal poklicno.

3. mandat: 2006 - 2010
Zmagal je že v prvem krogu (26.10.2006), v katerem je imel štiri protikandidate.
Rezultati: Anton Zakrajšek (SDS, SLS) 64%, Božo Zalar (neodvisni, SEG) 12%, Polona Cvelbar (SD)10%, Rudolf Rupar (NSi) 7,5%, Andrej Kraševec (LDS) 6,5%.
Funkcijo župana je do februarja 2007 opravljal poklicno, nato nepoklicno .

4. mandat: 2010 - 2014
Zmagal je že v prvem krogu (10.10.2010), v katerem je imel enega protikandidata.
Rezultati: Anton Zakrajšek (SDS) 80%, Marko Kožar (neodvisni) 20%.

5. mandat: 2014-2018
Zmagal je že v prvem krogu (5.10.2014), v katerem je imel enega protikandidata. Rezultati: Anton Zakrajšek (SDS) 74,45%, Uroš Marič (SNS) 25,55%.

Drugo:
V proces demokratizacije naše družbe se je Anton Zakrajšek vključil že leta 1988, ko je aktivno sodeloval v podpori četverici J.B.T.Z in leta 1991, ko se je na svojstven način vključil v osamosvojitveno vojno za samostojno Slovenijo.

Ima pridobljeno licenco za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb po tematskih sklopih, ki jih določa Ministrstvo za gospodarstvo.

Anton Zakrajšek je ustanovitelj dobrodelnega Županovega sklada, h kateremu je privabil tudi nekatere svetnike, sponzorje in druge posameznike. Sredstva iz tega sklada so namenjena za štipendije in denarne pomoči dijakom in študentom iz socialno šibkejših družin iz naše občine.