Sestava Občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje dvanajst članov.

ČLANI OBČINSKEGA SVETA, izvoljeni na lokalnih volitvah oktobra 2014:

1. Ladka Deterding

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

2. Jakob Jaklič

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

3. Tina Kadenšek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

4. dr. Tatjana Devjak

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

5. Ivan Levstik

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6. Breda Košir
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

7. Srečko Knafelc
LISTA 1550

8. Rok Borštnik
LISTA 1550

9. Roman Jeglič
SMC – STRANKA MIRA CERARJA

10. mag. Polona Cvelbar
SOCIALNI DEMOKRATI - SD

11. Cirila Marinčič
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

12. Uroš Centa
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA NA LOKALNIH VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014
(Povzetek iz poročila Občinske volilne komisije z dne 5. oktobra 2014.)

Občinska volilna komisija je na seji 5. oktobra 2014 na podlagi 86. člena Zakona o lokalnih volitvah soglasno ugotovila izid glasovanja za občinski svet na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti 3493 volivcev, ki so vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 1633 volivcev ali 46,75 % vseh, ki so imeli pravico voliti.
Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 1633 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 45 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 1588.

POSAMEZNE LISTE KANDIDATOV SO DOBILE:

Zap. št.

Ime liste

Št. glasov

% glasov

Št. mandatov

1

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

135

8,50

1

2

LISTA 1550

265

16,69

2

3

SMC STRANKA MIRA CERARJA

172

10,83

1

4

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

314

19,77

3

5

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

156

9,82

1

6

SOCIALNI DEMOKRATI - SD

164

10,33

1

7

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

382

24,06

3

Pri listah Slovenska nacionalna stranka - SNS, Lista 1550 in Nova Slovenija – krščanski demokrati so izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov.

(Povzetek poročila Občinske volilne komisije z dne 5. oktobra 2014.)