Lovska družina Velike Lašče

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 17. redni seji, dne 26. aprila 2017, sprejel sklep, da se priznanje Občine Velike Lašče na predlog občinskih odborov SDS, SLS In NSi Velike Lašče podeli LOVSKI DRUŽINI VELIKE LAŠČE za dolgoletno uspešno delo na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo in varstva narave.


Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 9. junija 2017.

Obrazložitev ob podelitvi:

Lovska Družina Velike Lašče letos praznuje 70 letnico delovanja. V njihovih vrstah je delovalo že veliko število predanih članov. Trenutno jih je 53 članov. Temeljna dejavnost lovske družine je trajnostno upravljanje z divjadjo ter predvsem varstvo prostoživečih živali ter njihovega življenjskega okolja.

Pri svojem delu se povezujejo s sosednjimi družinami, predvsem pa so aktivni v domačem okolju. Sodelujejo s kmeti, gozdarji in lokalnimi prebivalci. Rešujejo težave na področju ugotavljanja, ocenjevanja in povračila škod po divjadi. Še posebej so veseli aktivnega sodelovanja z Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče in vrtcem Sončni žarek. V ta namen so pripravili Lovsko učno pot, kot nov pristop k izobraževanju mladih in približevanju narave in lovstva našim otrokom. Aktivno se vključujejo v raziskovalne projekte poveza z divjadjo in zavarovanimi vrstami. Na področju izobraževanja o sobivanju in gospodarjenju rjavega medveda se povezujejo s strokovnjaki iz Italije in Švice. Sodelovali so tudi pri snemanju reportaže o sobivanju z medvedom, ki sta jo pripravili nemška televizija PRO7 in francoska France 3.

Za svoje aktivno in predano delo si Lovska Družina Velike Lašče ob svojem visokem jubileju prav gotovo zasluži občinsko priznanje.

Mizarstvo Stritar

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih ima župan možnost podeliti zlato plaketo občine Velike Lašče. Zlato plaketo prejme MIZARSTVO STRITAR za večdesetletno uspešno delovanje na področju podjetništva.

 
Zlata plaketa je bila podeljena na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku 9. junija 2017.

Splošno mizarstvo Stritar je družinsko podjetje, ki ga že od leta 1980 odgovorno vodi samostojni podjetnik Andrej Stritar. Trenutno zaposluje 9 redno zaposlenih delavcev. V 37–ih letih delovanja se je v podjetju izučilo 22 vajencev. Nekateri izmed njih so postali tudi sami uspešni obrtniki in podjetniki. V mizarstvu Stritar mora vsak zaposleni preizkusiti vse faze proizvodnje in domači sinovi Andraž, Marko in Tine niso bili nobena izjema. Izkazalo se je, da je to prava pot.

Stritarjeva mizarska delavnica je opremila že veliko poslovnih prostorov doma in v tujini. Nekaj časa so precej prodali v Rusijo, Latvijo, na Hrvaško, v Srbijo in na Kosovo. Zadnja leta se podjetje usmerja na trge Evropske unije, v Francijo, Pariz, Cannes, Antibes ob azurni obali ter na Nizozemsko. Kot zanimivost o zanesljivosti podjetja mizarstvo Stritar pove podatek, da so Francozi, preden so jim zaupali prvi posel, pregledali poslovanje podjetja za 20 let nazaj.

Andrej Stritar tudi aktivno sodeluje v obrtnih združenjih. Deloval je kot član skupščine in nadzornega odbora Obrtne zbornice Slovenije. V maju 2010 je postal predsednik Območne obrtno podjetniške zbornice Ljubljana Vič in jo vodil 4 leta. Sedaj je član skupščine Območne obrtne zbornice Vič ter predsednik nadzornega odbora. Od leta 1999, to je od ustanovitve, pa je tudi predsednik Društva podjetnikov in obrtnikov občine Velike Lašče.

Vodenje mizarske delavnice v zadnjih letih Andrej prepušča trem pridnim sinovom, ki gredo v korak s časom in pripomorejo podjetju, da izvajajo tudi najbolj zahtevna mizarska dela.

Trgoup d.o.o.

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. redni seji, dne 20. maja 2015, sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče se podeli podjetju TRGOUP, d.o.o. iz Velikih Lašč za uspešno delo na področju gospodarstva.


Priznanje je bilo podeljeno na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, 5. junija 2015.

Obrazložitev ob podelitvi:

Začetek poslovanja podjetja Trgoup d.o.o., katerega osnovna dejavnost je trgovina, sega v leto 1993. Prvotno so imeli zaposlena dva delavca, danes pa so redno zaposleni štirje delavci in eden pogodbeno. Obseg poslovanja se je od začetkov do danes zelo povečal, kar je nesporni dokaz uspešnega dela vseh zaposlenih. V prihodnosti imajo še veliko načrtov v smeri posodobitve oziroma izgradnje nove prodajalne in zaposlitve novih sodelavcev. V kolektivu podjetja se močno zavedajo, kako pomemben je vsak kupec. Zato poskušajo do vseh, ki prestopijo prag njihove trgovine, ustvariti prijazen odnos in ustreči vsaki njihovi želji. Če nekdo nujno potrebuje določen material, ga nemalokrat izdajo tudi izven rednega delovnega časa in na željo kupca pripeljejo tudi na dom.

Pomembno je omeniti še njihovo donatorstvo oziroma sponzorstvo. Prepričani smo, da v občini ni športnega, kulturnega, turističnega, gasilskega ali drugega društva, ki od podjetja Trgoup d.o.o, še ni prejelo sponzorskih sredstev. In tudi za to si to podjetje zasluži občinsko priznanje.

Helena Grebenc Gruden

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11 . redni seji, dne 11 . maja 2016 sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče se podeli Heleni Grebenc Gruden za izjemne dosežke na področju kulture.


Priznanje je bilo podeljeno 10. junija 2016.

Obrazložitev ob podelitvi:

Helena Grebenc Gruden se že več desetletij aktivno vključuje v kulturno življenje v Velikih Laščah. Neprecenljiv je predvsem njen prispevek pri organizaciji vsakoletnega srečanja likovnih umetnikov z imenom »Trubarjevi kraji«, ki letos praznuje 34. obletnico. Srečanje je tradicionalno, poteka od leta 1981 in udeležujejo se ga priznani likovni umetniki s celotnega območja Slovenije. Helena Grebenc Gruden je dolgoletna kustosinja razstave, umetniški vodja prireditve in glavna organizatorka srečanja. Ker je likovno ustvarjanje umetnikov namenjeno tudi spoznavanju naše občine, se je glas o lepotah tukajšnje pokrajine ter gostoljubnosti naših prebivalcev v vseh teh letih razširil po celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Helena Grebenc Gruden s svojo preprosto neposrednostjo in šarmom skoraj materinsko skrbi za dobro počutje udeležencev likovnih srečanj in ti ji naklonjenost vračajo s svojo vsakoletno udeležbo. Z ustrezno strokovno podkovanostjo pa ob otvoritvah razstav ter drugih tovrstnih prireditvah poskrbi za visok umetniški nivo predstavitev in izjemno likovno doživetje. Z večdesetletno prisotnostjo v kulturnem dogajanju in s svojim dragocenim prispevkom pri izvedbi tradicionalnih srečanj likovnih umetnikov Trubarjevi kraji je Helena Grebenc Gruden prav gotovo ena tistih, ki bistveno prispevajo k ohranitvi in nadaljnjemu razvoju naše izjemne kulturne dediščine.

Franc Debeljak

V skladu z občinskim odlokom o priznanjih in nagradah je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11 . redni seji, dne 11 . maja 2016 sprejel sklep:

Priznanje Občine Velike Lašče se podeli Francu Debeljaku za glavno vlogo v Ribniškem pasijonu z naslovom Prišel sem zate, 2016.


Priznanje je bilo podeljeno 10. junija 2016.

Obrazložitev ob podelitvi:

Franc Debeljak sodeluje pri Ribniškem pasijonu od leta 2011 . Takrat se je tej skupini igralcev pridružil na njihovo povabilo, saj so potrebovali novega glavnega igralca - Jezusa. Franc je vlogo sprejel in ji ostaja zvest že šest let zapored. Skromen kot je, sam zase sicer pravi, da bi bil pripravljen sprejeti kakršnokoli vlogo, tudi neopazno vlogo statista. Vendar je na željo koordinatorjev, ki so z njegovim delom nadvse zadovoljni, že šesto leto v vlogi glavnega igralca. Ta vloga pa zanj pomeni vsako leto nešteto ur učenja novega teksta, individualnih vaj z režiserjem, skupnih vaj ter na koncu še dve do štiri javne uprizoritve. Vse skupaj predstavlja tri do štiri mesece intenzivnega dela, ki je poplačano "le" z aplavzom obiskovalcev in stiskom roke soigralcev. Franc je nepogrešljiv član Ribniškega pasijona ne le zaradi svoje vloge na odru, ampak tudi zaradi dobrovoljnosti, pripravljenosti poprijeti za marsikatero delo, zgleda skromnosti in ponižnosti ter odgovornosti do sprejete vloge. V uprizoritvah Ribniškega Pasijona v Ribnici, Kočevju in Velikih Laščah pod naslovi: Zgled sem vam dal, S poljubom izdajaš, Pridite k meni!, Najlepša zgodba vseh časov, To delajte v moj spomin in letošnjo Prišel sem zate, je Franc Debeljak v glavni vlogi Jezusa pokazal svoj izjemni igralski talent. S prepričljivo odigrano vlogo je tako veličino velike noči skozi odrski nastop približal najširšemu krogu gledalcev.