Arhiv odlokov

Proračun

 
Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2010
    - Splošni del, Posebni del, Načrt razvojnih programov 2010-2013
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010-I
Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2010–II
    - Splošni del, Posebni del
 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2007
 
 

Odlok o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče - 1998 
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče, 27.11.2015
Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2015
Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2015