POMLADNA ČISTILNA AKCIJA 2018

Pozivamo vsa društva, krajevne odbore ter posamezne občane k spomladanski čistilni akciji čiščenja razpršenih odpadkov ter odpadkov na javnih površinah po občini. Vsi, ki bi se želeli priključiti čistilni akciji si datum čiščenja lahko določijo poljubno glede na vremenske razmere. Vrečke in rokavice lahko že prevzamete v poslovnem času na Občini Velike Lašče. Ločeno zbrane odpadke lahko oddate ob sobotah med 8. in 12. uro v zbirnem centru na Turjaku. V primeru manjših količin lahko ločeno zbrane odpadke (embalaža, steklo, papir) odložite tudi na lokacijah ekoloških otokov.