Občina Velike Lašče prejela certifikat ISSO Zlati kamen 2018

Občina Velike Lašče se uvršča glede na vrednost sestavljenega indeksa razvojnega položaja na visoko 59. mesto: to je za podeželsko občino te velikosti vsekakor dobra uvrstitev. Če pogledamo posamezna področja, ki tvorijo sestavljeni indeks, so Velike Lašče uvrščene v prvi polovici slovenskih občin na šestih področjih od osmih. Na področju kazalnikov izobrazbe so Velike Lašče uvrščene izjemno visoko, med prvih deset odstotkov slovenskih občin (21. mesto). Še na dveh področjih je uvrstitev izrazito nadpovprečna: to sta socialna kohezija (28. mesto) in demografija (51. mesto). Dobre so še uvrstitve na področjih gospodarstva, trga dela in okolja.