Javni poziv za dodelitev štipendij fundacije mag. Alenke Gabrič za šolsko/ študijsko leto 2017/2018

 

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018  za dijake in študente z dne, 4. 9. 2017, objavlja

 

JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Javni poziv in vloga - 2017