Objava prostega delovnega mesta za določen čas - nadomeščanje

OBČINA VELIKE LAŠČE 

objavlja javno objavo za prosto delovno mesto: Komunalni delavec II v režijskem obratu (M/Ž) za določen čas (predvidoma treh mesecev oz. do vrnitve delavca z bolniške odsotnosti).

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • 12001 – osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba
 • vozniški izpit B kategorije.

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu:

 • izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb,
 • vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,
 • vzdrževalna dela na občinskih cestah ( čiščenje odtočnih kanalov, urejanje bankin, čiščenje muld, pometanje cestišča, krpanje udarnih jam, košnja trave, čiščenje ob cesti, kidanje snega na hodnikih za pešce, odstranjevanje ambrozije ob občinskih cestah);
 • postavljanje cestne signalizacije,
 • vzdrževanje cestnih propustov,
 • vzdrževalna dela na javnih površinah – košnja travnatih površin, pletje gredic z enoletnicami in trajnicami na javnih površinah, obrezovanje grmovnic, zalivanje, pospravljanje odpadlega listja, pometanje površin za pešce, kidanje snega,
 • opravljanje drugih fizičnih del.

 Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje: 

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;
 3. izjavo kandidata, da:
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 1. pisno izjavo, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Občini Velike Lašče pridobitev podatkov iz 1. do 3. točke iz uradne evidence,

Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili do 1. avgusta 2017 na naslov: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »za javno objavo « in navedbo razpisanega delovnega mesta. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prosto delovno mesto bo objavljeno na Zavodu RS za zaposlovanje dne 27. 7. 2017

Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Velike Lašče na naslovu: : http://www.velike-lasce.si/

Dodatne informacije dobite na telefonski številki (01) 781 0370, vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                               Župan Občine Velike Lašče

                                                                                               Anton Zakrajšek