Ponovni poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Predgozd

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 in spr.), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in spr.) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Velike Lašče za leto 2017, Občina Velike Lašče objavlja

PONOVNI POZIV ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN:

Poziv

Obrazec ponudbe