2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Rok za oddajo vlog: 16. 5. 2017

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 16. 5. 2017 ali osebno dostaviti  v prostore vodilnega partnerja na naslovu RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 16. 5. 2017, do 12. ure.

Namen javnega poziva:Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet sofinanciranja:Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 367.928 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša največ 80 %.

Tematska področja, ki bodo podprta, so:

  • Ustvarjanje novih delovnih mest;
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave;
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:

  • po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
  • po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med 9. in 15. uro.
  • osebno po predhodnem dogovoru.

Povezava do terminov delavnic in razpisne dokumentacije: http://las-ppd.si/2-javni-poziv/

 

SPREMEMBE 2. javnega poziva LAS PPD ESRR

Obveščamo vas, da smo v nekaterih delih zaradi boljše preglednosti  ter v skladu z navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog izbranih v okviru javnega poziva popravili, dopolnili Vlogo za prijavo operacije in Finančni načrt ter v skladu s spremembami v omenjenih obrazcih dopolnili  Navodila prijaviteljem v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni poziv ostaja nespremenjen.

Vsi popravki so zapisani v dokumentu SPREMEMBE.

Spremembe in vsa dopolnjena dokumentacija so dostopna na:  http://las-ppd.si/2-javni-poziv/

Prav tako smo objavili dokument VPRAŠANJA IN ODGOVORI, med gradivo iz delavnic pa smo dodali predstavitev 2. javnega poziva LAS ter predstavitev tematskih področij, ki so podprta s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.