Javni poziv za dodelitev štipendije fundacije Alenke Gabrič za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov in višine štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019  za dijake in študente z dne, 4. 9. 2018, objavlja Javni poziv za dodelitev štipendij fundacije Alenke Gabrič za šolsko/ študijsko leto 2018/2018.

 

Več na povezavi: Javni poziv